Tänkvärt

 

 

Shakti Gawain

 

Ofta lever människor livet bakvänt.

De vill ha mer saker, eller mer pengar,

för att göra mer av det de vill,

så de kan vara lyckligare.

 

Egentligen är det tvärtom.

Du måste först vara den du verkligen är,

sedan göra det du behöver göra,

för att få det du önskar.

 

 

 

 

Carl Rogers

 

Bara den person som är säker i sin egen identiet och sitt eget jag

kan tillåta andra människor att vara annorlunda och unika

och kan förstå och uppskatta denna säregenhet.

 

 

 

Av okänd tänkare

 

Det finns

 

Det finns inte

Jude, Muslim eller Kristen

eller någon annan religion

 

Det finns inte Vit, Svart, Gul eller Röd

eller någon annan uppdelning

 

Det finns inte

Djur, Växter eller Mineral

 

Det finns bara Ande

som genom kärlekens

allt omfattande kraft

skapat sig en myriad

av olika former

att existera igenom

 

Vi är alla …  ett

 

Från boken ”Så har jag hört”

av Axel Fredenholm

 

Livet slumrar i stenen, vaknar i plantan,

rör sig i djuret och tänker i människan.

Det är en lång väg från det slumrande livet i stenen

till den intellektuellt vakna människans fria viljeyttring,

när hon lyfter sina ögon mot stjärnorna

och säger:  Jag Är.

 

 

 

 

Vi fick ett brev med en dikt:

av Maria Hahlin

 

Jag är
När jag uttalar dessa ord kommer jag helt i mig själv på alla plan.

Jag säger att Gud finns i mig.

Gud är inte längre en makt utanför mig själv,

utan är något som jag är ett med.

Helt neutralt kan jag säga JAG ÄR

och vara i den känslan

och känna visshet om mitt eget värde,

min egen potential, mitt eget varande.

Med dessa ord kan jag expandera in i alltet och VI ÄR.

 

 

Vi är

Jag är inte längre frånskild från någon,

jag är ett med Gud i mig och Gud i alla själar jag möter.

VI ÄR alla på väg mot samma mål, att helt uppfyllas av ljuset (Gud).

Med denna insikt har jag ansvar för allt jag är

i tankar, ord och handlingar,

jag vågar se att jag är ett med alla jag möter.

Vi är Unity

 

I allt det jag är:

jag är den jag är och jag är jag.

Så enkelt att ha med i sina vardagliga tankar,

och med JAG ÄR och VI ÄR

öppna alla dörrar för den stora planen

och mot mitt eget och vårt gemensamma mål.

 

 

 

___________________________

En dikt av  Marianne Williamson,

lästes av Nelson Mandela vid hans invigningstal 1994

 

 

Det vi fruktar mest
är inte att vara otillräckliga.
Vår djupaste rädsla
är att vi har omätliga krafter.

Det är vårt ljus, inte vårt mörker
som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss:
Skulle jag vara lysande, fantastisk,
begåvad och förbluffande
?
Egentligen - hur kan vi undgå att vara det?

Du är ett barn av Gud.
Världen är inte hjälpt av din småbarnslek.
Det ligger inget stort i att krympa
så att andra människor i din närhet
skulle slippa känna sig osäkra.

Vi föddes för att förverkliga
Guds härlighet inom oss.
Den finns inte bara i några av oss:
Den finns i alla.

Och när vi låter vårt eget ljus skina
ger vi omedvetet andra tillåtelse
att göra detsamma.

När vi har gjort oss fria från vår egen rädsla,
gör vår närvaro andra automatiskt fria.

 

 

 

 

 

 

 

____________________

 

 

 

Hjalmar Gullberg

 

Ur Förklädd Gud

 

 

Än vandrar Gudar över denna jord.

En av dem sitter kanske vid ditt bord.

 

Tro ej att någonsin en Gud kan dö.

Han går förbi dig, men din blick är slö.

Han bär ej spira eller purpurskrud.

Blott av hans verkan känner man en Gud.

 

Den regeln har ej blivit överträdd:

är Gud på jorden, vandrar han förklädd.

 

*

Tror du att fåren skulle

beta i morgonglans

på gräsklädd jordisk kulle,

om inte Gudar fanns?

 

Tror du, att våren skulle

binda sin blomsterkrans

på alla dödas kulle,

om inte Gudar fanns?

 

*

Bjuder ett mänskoöga

till stilla kärleksfest

oss, kyliga och tröga,

som folk är mest,

 

lägger som himmelsk läkning

för djupa själasår,

 

en vän, fri från beräkning

sin hand i vår,