Ingrid Krianon

 

 

 

Presentation

 

Jag är uppväxt med rötter i pingströrelsen och svenska kyrkan. Det var en god barndom.  Hemma hade vi en öppen atmosfär med mycket sång och musik. Många människor kom och gick i vårt hem och det fanns alltid ett öppet hjärta för alla.

 

I de tidiga barnaåren började jag se och förnimma medvetandenivåer bortom det yttre livet. Det finns många perspektiv när man betraktar livet och händelser som banat väg för livsprocessen. När jag var åtta år öppnades mitt medvetande på vid gavel, och jag såg hela det kosmiska sammanhanget glasklart. – jag började förstå att människors försök att beskriva Guds verklighet inte alltid stämde helt.

Jag blev visad en vidare verklighet med exakta kosmiska lagar. Efter hand fick jag se mer och mer av skapelsen – mikro och makro.

 

Jag har fått gå in i evolutionen och följa dess olika faser. Med ett helt öppet sinne för andra dimensioner och änglavärlden har jag gått framåt och bakåt i tid för att få perspektiv på nuet. Jag har vandrat i dimensionerna och sett och kommunicerat med de kosmiska medvandrare som står till vår tjänst vid utvecklingen av jorden och mänskligheten.

 

Jag ”dog” i ambulansen efter ett astmaanfall, men valde att komma tillbaka till livet, och efter detta fick jag ett vidgat inre seende. Jag öppnades för insikter om en djupare verklighet och mystiken i människan – en fortsatt uppenbarelse.

 

1989 fick jag en inre kallelse. Jag skulle arbeta med kyrkan i ett nytt skede av global utveckling.  Så småningom skulle detta arbete tillsammans med många andra få betydelse för kyrkans inträde i en ny tid med samverkan mellan olika trosinriktningar, religioner och tankesystem.

 

Jag har blivit ombedd att försöka beskriva källan till min tro och mitt inre vetande:

Jag är universell – och jag har en holistisk syn på tillvaron, men där nåd och försoning är centrala begrepp. Jag har funnit att kristendomens budskap kan utvecklas i oss ju mer vi förstår dess djup – genom mystiken!

 

Den andliga informationen som förmedlas ges uttryck när jag i stillhet och enhet med den universella pulsen är mottaglig för Andens inspiration som strömmar genom mig. Detta är inget jag fokuserar på – det bara sker när informationen vill fram.

 

Vi är alla ett och ur den himmelska kunskapskällan kan vi plocka fram alla de insikter som samlats under alla tider – alla eoner av tider. Vi kan ”frysa” tiden och fånga upp de impulser som ges oss genom själsminnen från änglar och ljusväsen av olika grader och riken.

När det gäller den mer vetenskapliga delen har informationen ofta getts  ”i paket”, som ett inre vetande. Allt bara växer fram ur ett kosmiskt arkiv där allt finns lagrat – jag bara vet! Ibland sätts jag i strålning där allt är rent Varande.

Förutsägelser som jag gjorde för tio år sedan slår ofta in nu. Visioner för jorden har också gång på gång bekräftats genom skeenden i världen.

 

Nyligen fick jag en påminnelse om det arbete som väntar mänskligheten när religionerna ska förenas i en försoningens tanke, bortom alla gränser. I dag kan detta se ut som en utopi, men ändå ser det väl ut som om vi sakta är på väg däråt genom alla försoningsprocesser som öppnat vägen. När vi börjar våga titta ut över kanten från vår trånga förställningsvärld, kanske vi äntligen kan förenas i tanken att nåden finns för alla. Detta är ingen utopi – den är redan här och pockar på vår uppmärksamhet!

 

1989  kom min första vision om brobygge och dialog. Nu känns det som det är dags att börja diskutera nya strömningar i tiden och finna vägar för en aktiv och frimodig kyrka.

- Min vision är att vi alla kan mötas i glädje, ödmjukhet och respekt för varandras tankar.

 

Den nya andligheten banar väg för mystikens frågor.

 

En präst sa nyligen:

”Det är i de sökande människorna som Anden tränger igenom starkast nu!”

 

 

Människan och religionerna

 

Under åren som gått har jag efter bästa förmåga försökt följa budskapet i visionen som gavs mig 1989.

Tillsammans med min man Jon Anker Holm har jag arbetat för dialog och öppenhet inför de existentiella frågor som allt fler ställer i dag – allt längre ner i åldrarna.

 

Efterhand kom ytterligare människor som hade samma vision. I dag är vi en förening som arrangerar möte och dialog mellan präster, brobyggare och nätverksrepresentanter i och utanför kyrkan - Brobygge dialog.

 

Vi kan hoppas att vi under denna nya fas av idéutveckling förmår lära oss att arbeta tillsammans över alla gränser. – Att vi i takt med människans framsteg i det kollektiva kan se de gamla Heliga skrifterna i ett ny och förklarat ljus, där alla kan se den förenande länken:

 

Kärlekens Lov i världen!

 

 

 

Kyrkan och den nya andligheten
- människan och mystiken.


Inom kristenheten varnas ofta för New-Age och nyandligheten.
Visst finns där avarter, men risken finns att man kastar ut "barnet med badvattnet".
Inom den nya andligheten finns många djupt, bekännande kristna som börjat fundera över trosfrågorna och funnit att där finns så många motstridiga budskap om Gud och skapelsen att man går sin egen väg.

Många har nått ett vägskäl i livet där man funderar över djupa, existentiella frågor, utanför religionens ramar. I denna process sker ofta en stark och helande öppning till en övergripande helhetssyn på människan i kosmos.

Jag skulle önska att kyrkan kunde lyssna mer till dessa människor som blivit så starkt berörda av den andliga vinden - att möta deras frågor och nya värdegrund i respekt och dialog. Att bygga broar över mentala skiljelinjer och förstå varandra i behovet av mänsklig och andlig mognad.

Religionerna är i stark förändring, luckras upp. Men en annan stark förvandlingsprocess pågår jämsides i en inåtgående rörelse. Många öppnas i dag för mystikens värld, för djupare nivåer av medvetande. Mystikerna har alltid fått uppdraget att "avslöja himlarnas hemligheter", men trots att mystiken är kristendomens kärna, har den alltid varit en kontroversiell fråga för kyrkan.

Att nutidens människor, även de som inte utövar någon religion, uppnår medvetandetillstånd där man känner sig genomströmmade av Helig Ande, av förlösande andlig kraft, är inget ovanligt. När mystikens källa får blomma fritt upplever många en stark gudomlig närvaro. Är ett med livets källa.

Mystiker och helgon har i alla tider haft den inre synen och lärt känna alltings enhet. De har också fått gå igenom själens långa natt för att lära sig hantera sina dolda djup. Det är först när människan lärt känna dimensionerna som man kan ta eget ansvar för sitt andliga växande.

I själens djup finns sanningar långt bortom orden. De universella lagarna har uppenbarats steg för steg i takt med mänsklighetens utveckling. Nu är det dags för ytterligare ett steg. Med den förhöjda medvetenhet som öppnas i det kollektiva kan människor idag få glänta till nya rum och få förståelse för de lagar som alltid "kreerat Unity".
Mystikens källa finns i alla, oavsett religion. Och längtan finns där. Ändå talas det nästan aldrig om detta i kyrkan. Många undrar varför.

En levande kyrka behövs idag - stödjande och hjälpande i den existentiella processen. En dialog behövs för att räta ut frågetecknen mellan kyrkans och den nya andlighetens värden. Försiktigt öppnas kreativa mötesplatser för spirande utbyte av tankar.

Kyrkan skulle få en strid ström av återvändande medlemmar om man accepterade människors olika vägar in i centrum av sig själva.