ATT  UPPLYSA  JORDEN

 

- den tredje boken i en självbiografisk trilogi.

 

 

 
 

Ingrid Krianon, brobyggare och visionär – starkt engagerad i samhällets och kyrkans utveckling, skildrar här hur nya övergripande impulser/toner genomsyrar mänskligheten.

 

Ingrid fick en vision:

 

Att se jordens öppning i en ny tidsålder av fred och samförstånd. Att alla ser sitt ansvar för jordens aktiva förvandling till en lysande planet.

          - Satsa alla resurser på att läka jordens miljö

          - Se politikens möjlighet att förändra gamla strukturer

             när människan genomgår inre förvandling

          - Prioritera samförstånd i religionerna

          - Se jorden lysa och mänskligheten i enhet!

 

Boken riktas till alla dem som bejakar den andliga vind som ges till förändring och liv. - En vision om brobygge och dialog. Religionerna, samhällsbyggarna, forskarna - alla berörs av ett kreativt skede där tilliten testas till det yttersta.

   .

                     

                      Ur boken:

                     

- ”Detta är en berättelse om mystik och andlig erfarenhet av det inre ljuset som en outsinlig

    källa i sig.

 

-  Förhoppningsvis kan mina mycket starka och genomgripande erfarenheter bidra lite till   

   förståelse av det nya tänkesätt som växer fram när allt fler människor börjar längta efter

   försoning och enhet!

 

-  Den andliga dimensionen måste komma in i världen för att återupprätta respekten mellan

   Gud och människa.

 

                      -  Det är i de sökande människorna som Anden tränger igenom starkast nu.

 

                      -  Med titeln: Att upplysa Jorden menas också människan – Jorden är människan”!

 

Ur innehållsförteckningen

Den andliga dimensionen, Kristus i världen och Vad är upplysning, Sigillet är brutet, Till du människa – Alla, De inre sfärernas ankomst i människan, Aniara, Prövotiden, Aspekter av Gud, Det nya Västerlandets filosofi, Levande föda, Ordet, Guds närvaro blir tydlig,  Evangeliums kärna, Ljusarbetarnas verkliga roll, Himmelriket på jorden, Förklaringens ljus, Lärandets uppoffrande tid, Lotusen - Kronan, Nålsögat, Kundalini – universums grundläggande energi, Kristusmanteln, De Heligas sfär, Graalens kraft, Ärkeänglarnas andedräkt, Nådens väsen, Frälsningen, Givandes gåva, Dimensionsspråk, INRI, Tronänglar och Serafer, Keruber, Kristusmedvetet liv,  Insyn i de högre världarna, Den heliga staden, Den sista invigningen, Att Vara, Allfadern, PI, Slipning av själskvalitéerna, Mystikens hemlighet, Kyrkan och den andliga krisen, Återupprätta mystiken i människan, Gammelandlighet, Nyandlighet och Mystiken i nutidsmänniskan, Nya tankesystem, JAG ÄR - VI ÄR - Unity, Nattvarden, Gud blir uppenbarad, Andens verk i människan, Jordbävningarnas förebud, Kroppens energisolar, Helig geometri, Vetenskapens utmaning, Förnyelsebara energikällor,  Osmotiska trycket i cellen, Från nukleär till impludativ energi, Tester och frestelser, Urordet OM, Integrerad fri energi, Barnen och JAG ÄR, Jesus Kristus och JAG ÄR, Korsets energi, Ljusarbete i vardagen, Urceller, DNA-strängar, Tankemodeller, Urkunderna och Apokalypsen, Att leva på ljus, Novan i hjärtat, Glorior, Nya strålsekvenser, Skapelsens byggstenar är siffror och ljudkombinationer, Eldens natur, Den Gudomliga människan, Inbyggda koder i språket, Den tolvsträngade lyran, Himlen, Ljus bortom ljuset, Att mäta osynlig energi, Materia utan gravitation, Lillhjärnan, Kromosomen Y, Hjärnvågsfrekvenserna synkroniseras, Anthakarana, Den förklarade människan, Atomslag 33, Uppståndelsen, Atomslag 55, Kristusbarnen och fri energi, Uppenbarelsen, Kyrkan i ett nytt perspektiv.

 

 

Spontana uttryck från läsarna

 

-  De enkla, starka orden och meningarna är som omistliga koder och nycklar. Boken är en pärla! 

 

-  Vi har saknat detta i Sverige. Jag har studerat teologi och har läst Bibeln både på    

   originalspråken och nutida översättningar. Dina böcker ger på ett komprimerat sätt en  

   helhetsbild av en större kunskap som är nödvändig i denna tid.

 

-  Genom att läsa Ingrids självutlämnande bok, inte rakt upp och ner som en vanlig bok, utan på

   djupet, får vi också del av insikterna. Ta med dig texten in i meditation och kontemplation.

   Kärnan är inte synlig – den behöver sökas – och ger resultat därefter.

.

-  En bok som ger tillit till och förståelse för läkekraften i föreningen mellan kropp, själ och Ande, och  

   förståelse för att vi är ett med Allt.

 

-  En andlig vägledning som leder allt högre upp till förståelse och tränger djupare in i mitt

   medvetande. Jag läser om och om igen, ställer nya frågor och får nya svar - - -

 

-  Vilken helande bok! Äntligen börjar jag förstå vad försoning innebär!

 

 

 

Jag vill beställa boken.