Transformation

 

Allt fler människor får idag stressrelaterade sjukdomar, men frågan är om den accelererande ”utbrändheten” har fler orsaker än den moderna människans levnadssätt?

Kanske en del symtom härrör från en själslig medvetandehöjning som också ger reaktioner i både kropp och själ, när blockeringar från den tredimensionella människans tankevärld ageras ut!

 

En stark kollektiv, process sker som avspeglar sig i omvärlden. Det kaos vi ser i samhället är resultatet av de kreativa föregångarnas arbete - att skapa en friare tankevärld.

Den nya medvetna människan kräver sin plats, men den mentala och emotionella processen ger också reaktioner som kan vara överraskande och oförståeliga för både individen och omgivningen.

 

Transformationen aktiverar kroppsliga energisystem som många inom den västerländska läkarvetenskapen fortfarande blundar för.

 

Inom de nya terapiformerna ser man ibland kraftfulla utrensningssymtom som kan verka både märkliga och skrämmande för den oinsatta, men som för den medvetne terapikonsumenten kan kännas oerhört befriande.

 

Alla får inte samma reaktioner. Detta beror på utgångsläget, på hur mycket man bearbetat sina tidigare trauman, upplevelser och mönster. Mycket beror på hur djupt blockeringarna sitter, men förr eller senare brukar även den reagera som tror sig vara ”fri”.

 

 

- Utdrag ur boken ”Guds Närvaro i människan”:

 

   Människor kan bete sig som en naturkatastrof när reningsprocessen sätter igång. Den egna bitterheten kan ta sig många uttryck! Då gäller det för omgivningen att ha tålamod, att se bortom det vi ser, men även att sätta gränser och ställa krav.

  Läkningsprocessen ger stressupplösning och det är viktigt att acceptera reaktionerna, annars blir vi som tryckkokare. Pys ut lite i taget - medvetet! Många upplever sig pendla mellan ytterligheter, mellan enorm lyckokänsla eller otillräcklighet. Allt som händer är i grunden positiva reaktioner även om det ytligt sett ser negativt ut, när den mentala och fysiska processen accelererar i oss själva och i det kollektiva ”utanför vår kontroll”.

 

_________________

 

 

Jag ger nu här en lista på egna och andras erfarenheter:

 

 

·        Vi kan skratta, gäspa, fnittra, pusta, skaka i kroppen, svettas, gråta, skrika.

·        Kan känna irritation, ilska, vrede.

·        Vi sluter oss i oss själva i veckovis eller talar engagerat.

·        Många får mardrömmar eller ser tankeenergier i bild.

·        Det kan sticka i kroppen som av elektricitet.

·        När en blockering är på väg upp kan vi bli förvirrade, glömska, kan inte tänka.

·        Smärtor kan förflytta sig i kroppen eller vi tål kanske inte ljud.

·        När kärlek lyser upp vårt sinne, löses blockeringar upp i våra celler,

och vi hostar upp ett segt slem – amagelé

·        Tillfälligt snabb hjärtverksamhet

·        Vi kan bli tröga i motoriken – tappa saker, bita oss i kinden m.m.

·        Ett tuppkamsliknande ljus/regnbågsfärgat mönster visar sig gång på gång över synfältet – det spänner över ögat – utan huvudvärk! Det brukar gå över efter någon halvtimma. Detta är frekvensmodulering mellan hjärnhalvorna.

·        Vibrationshöjningen kan ge sömnstörningar - det "rusar" i kroppen.

·        Vi gör konstiga kroppsrörelser eller rituella rörelser med armar och händer. - Detta är helt normalt, följ bara med!

·        Vi känner starkt behov av att röra på oss.

·        Vi får "ont" i chakras - tryckkänslan kan vara obarmhärtig tidvis.

·        Många lider av abnorm trötthet vilken kan hålla i sig i månader i sträck.

·        Denna kan ju också bero på andra orsaker varför det är viktigt att undersöka om sjukdom eller någon form av vitamin eller mineralbrist föreligger.

 

 

Att underlätta utrensningen

 

. Bästa receptet mot tröttheten är annars att ta det lugnt, vistas mycket i naturen och sova så mycket som möjligt!

   Rörelse av alla slag är viktigt under hela processen, t ex motion i mjuka former, frigörande dans eller rörelse under tystnad där kroppen själv får bestämma utan förutbestämda regler. Det är viktigt att bygga upp den fysiska kroppen. Kom ihåg att den är ett tempel!

 

   Att måla, att resonera med sig själv genom att skriva är ett bra sätt att komma till klarhet över en situation där vi tappat tilltron. Djupandning, beröring - lite massage, att trycka lite där det finns spänning - allt bidrar till läkningen.

   Drick mycket vatten för att underlätta utrensningen av slagger och gifter. Gå ut i solen ofta. Omtransformeringen går snabbare om vi även ges yttre ljus! Slarv med sömnen drabbar immunförsvaret och tar tid att återställa.

 

   Hämta förlorad kraft genom meditation och stillhet i naturen eller ta en stressa-av-dag då du endast låter nuet styra. Den som är känslig kan finna speciella energiplatser i naturen där vi kan ladda upp snabbt.

 

Plötsligt känner vi behov av att arbeta hårt praktiskt, att gräva i trädgården eller andra jordnära åtgärder.

   Någon kanske känner trygghet i att då och då gå till en terapeut, men vi kan aldrig lämna över ansvaret till någon annan. Vi måste själva göra arbetet genom att lära av våra medmänniskor i vardagen. Det är viktigt att leva i världen, att ha livet som terapi – att göra vad vi kan för en bättre och fredligare värld.

 

 

Nu är det dags för ett ännu större skifte i alla system och nivåer av medvetande.

 

Hela skalan av kreativa system öppnas nu för mänskligheten – att skapa utrymme för helt nya idégrunder, sporadiskt öppnade genom de antika filosoferna, men nu i fullt flöde.

 

Rid ut stormen och se när

den nya eran ”fågel Fenix”

fått bärighet i sina vingar

och flyger fritt!

 

____________

 

 

Som en viskning i vinden

Ges alla de kärleksfulla tonerna – koderna

 

- genom solens milda strålar.

När du i förtvivlan undrar varför?

 

Då lyfter du själv basunen

Som på jorden är din vilja och kraft

 

Och ger Skapelsen liv i din sfär, i ditt liv.

 

DU  ÄR !  VI  ÄR !

 

  Ur boken ”Att upplysa Jorden”       

                                                                                                                                                                                                               av Ingrid Krianon