Kompendium 1

 

 

12  VISIONER FÖR EKONOMI OCH VÄRLDENS UTVECKLING

 

Politik, ekonomi, infrastruktur – andlig utveckling

2000 – 2012 – 2070

 

Sverige, Norden, Världen

 

 

 
 

Ingrid Krianon, visionär och brobyggare, hade redan i barnaåren ett starkt, inre seende, som i vuxen ålder resulterat i många exakta framtidsförutsägelser.

 

Hon har förmågan att se bortom slöjorna. Varsamt berättar hon om de olika alternativ mänskligheten står inför:

 

- ”De kommande åren sker plötsliga skiften i maktstrukturen över hela jorden, som ställer stora krav på politikernas vilja till samförståndslösningar – långt över de små, trevande försök som nu ses inom politiken! Man kommer att tvingas in i nya former för samarbete, när grundvalarna för existensen rubbas genom de globala omvälvningar som sker både miljömässigt och på mänskligt plan.”

 

Ingrid är starkt engagerad i miljö och energifrågor och ger en maning till forskare och politiker att förstå de nya lagar som styr framtidens vetenskap och samhällsstruktur.

 

”Samhällsbyggarna, forskarna, religionerna – alla berörs av den kollektiva, mänskliga visionens betydelse för en värld i total omvandling. Ett medvetandets utmaning för mänskligheten.”

 

 

Innehåll.

                            

Israel, Egypten, Libanon - alternativt fredspris                                                    

Världsekonomin                                                                                                               

Japan, Kina, Taiwan - ny teknologi                              

Kapitalets utveckling och begränsning i världsekonomin  tom 2012

Superintelligenta barn                                                                                                      

Förändring i samhälls- och infrastruktur på jorden 2000 - 2070              

Indien, Pakistan, Tibet  2000 - 2010

USA - förändring av presidentämbetet                                          

FN - omstrukturering och ny roll  - 2008

Norden - EU - FN - USA - Asien                                  

Jugoslavien, Belgien, Frankrike,  Italien

England, Ryssland, Grekland, Turkiet

Förnyelsebara energikällor - Sol och havsenergi                                                 

Den nya bio-gentekniken                                               

Schweiz - Danmark - Sydafrika

"Det gyllene snittet" och Shamballasystemen

Framtidens energikällor - Fri energi                             

Vulkanens inneboende energi

Skeppssättningar och odling i deras närhet

 

Jag vill beställa detta kompendium.