Kompendium 3

 

 

BARNEN  OCH  JORDEN

 

Ljusets barn – barnen i vår tid,  2007 - 2016

 
 

 

Ingrid Krianon  ger barnen en större plats i den nya samhällsstruktur som nu växer fram:

 

- ”De nya barnen har integrerade gåvor som ger dem särskild sprängkraft när de får visa sin spännvidd i tanken. Deras mentala förmåga är genomlysande och klar, vilket gör dem särskilt lämpade att lösa till synes olösliga problem på ett spontant och naturligt sätt.”

 

Visionerna visar barnens större förmåga att ge uttryck för nya, provocerande idéer när Jorden behöver hjälp och läkning. Barnen kan ge perspektiv på grundläggande problem utifrån de frågor de ställer. De har en stor uppgift i denna tid att ”oroa” och väcka!

 

- ”Barn och ungdomar tar sin rättmätiga plats i samhällsbyggnaden som idégivare och igångsättare. Deras kraft blir synlig. De ska återskapa Unity  i den mänsklighet som vaknat sent. De talar sanningen om den nya tidens möjlighet till fred och frid.”

 

 

 

Innehåll

 

Fonder                                                                            

Fadderbarn   

Stödaktioner för barnens rätt  -   Tyskland, Jordan, Eritrea                                                                                                          

Det nya Europa - internationellt samarbete   -   EU, Tyskland, England, Frankrike, Holland

VISION                                   -   Ny ”Flower power-rörelse”        

Alla barns fredston

Påverkan i samhället             -   Idégivare- ”idéatomer”                                                                                                                    

Inlärningens magi                    -   Sverige och England                                                                                                                               

Till de kreativa föräldrarna                                                

Barnen och religionerna          -   Norge                                                                                                                     

Barnens explosiva påverkan på människor

FREDENS ROS                                                         

Barnen är viktiga                                                       

Föräldrarnas energier och de ljusbärande barnen   

                                                  -   Urmänniskans psyke                                                                     

Skapelsens krona                                                        

Kristusbarnens tonfrekvens   

                                                 -   Ett fåtal kreativiserade föregångare                                                                                  

Nya skapelseidèer                                            

Ett övergripande perspektiv    -    Fri energi       

 

 

 

 

Jag vill beställa detta kompendium.