GUDS  NÄRVARO  I  MÄNNISKAN

 

- Den andra boken i en självbiografisk trilogi

 

 
 

Boken omfattar många av de stora andliga och vetenskapliga frågor som ställs i vår tid.

 

Ingrid Krianon skildrar det samarbete som sker över dimensionsgränserna. Hon ger en stark maning till forskare oh politiker att förstå de nya lagar som styr framtidens vetenskap och samhälle:

- ”Världen går mot nya vibrationer, ny teknik och ny sinnrik forskning som

tidigare aldrig används på jorden – en andlig utmaning för vetenskapen.”

 

Mystikens värld öppnas med intensiva genomlysande upplevelser av inre Gudomlig närvaro. Vi får en större inblick i hela den mystik som omger människan och hela vår multidimensionella natur.

Ett koncentrerat material som berör de innersta strängarna av vårt väsen och visar att i de högre aspekterna av vårt varande kan vi öppna kanaler till det stora kvantsprång i mänsklighetens historia där vi bara Är.

 

 

Ur innehållsförteckningen:

 

Varandets mysterium,  Jag Är – närvaron,  Vi Är,  Ljusaffirmationer,  Hologrammet,  Det heliga Självet,  Allmedvetande, Gud Fader/Moder – son/dotter,  Den Helige Ande,  Ljusbärarna,  Helighetens tempel,  Guds ankomst i människan,  Kristusmedvetna själar, Korset,  Jesus - försoning och nåd,  Dimensionsval – fasövergångar,  Mystiker och Helgon,  Andlig träning,  Treeninghetens expansion,  Den universella Kristuskroppen,  Sfärernas mångfald,  Serafer, Keruber, Tronänglar,  Avatarerna, Elohim, Gobis energiflöde,  Den Skapande kraften, Skaparljud,  Ljusfenomen,  Om – Aum,  Urnamnet,  Den kosmiska människan, Jaget av binär energi,  Sekundärenergi,  Gravitationsfältet i cellen,  Gömda gåvor i  DNA,  Gen – omvandling,  Urcellen – androgyna celler,  Kvasarenergi,  Gas och olja,  Impludativa processer,  Jordens rotationshastighet,  Urmänniskans psyke,  Lemuriens stråle,  Ljus-Vimana, Att leva på ljus, Den Sirianska kraften, Imaginärt ljus, Vita och svarta hål i Universum, Ama-gelé, Kristusbarn, Nya avatarer föds, Modersprincipen, Guds fullbordan i människan, Kristus och kvinnan, Lotusens Messiasgloria.

 

 

Ur texten:

- Denna förnimmelse av Gud i en vibrerande väv av medvetanden går aldrig att beskriva med ord!

 

- De heliga skrifternas berättelser är sanna, men ändå inte - därför att ingen nu levande människa kan sätta ord på processens vardande!

 

- I Bibeln har Gud många namn - Varför? Svaret är att ett aktivt ljusinflöde aktiverar de aspekter av Gudskällan som krävs under människans utveckling. I ett holografiskt perspektiv sker allt samtidigt. Därför finns i den nya tidsåldern tillgång till all kunskap att hämta in. Förkasta icke de insikter som de andliga människorna kan bidra med!

 

- Gud riktar sig till moderna människor - talar till, och genom många av den nya tidens ”profeter”; konstnärer, författare, skådespelare – alla de föregångare som kreativt kan synliggöra Gud i människan”.

 

- Nu är tiden kommen att på jämställd fot ta del av alla de hemligheter som förut endast yppades i mysterieskolorna. Framöver krävs att ljusarbetarna berättar i detalj om kontakterna i de högsta sfärerna!

 

- Guds finger pekar på den som alltid bett om råd i den högsta sfären och där alltid får svar av så ”besynnerlig” karaktär, men som senare alltid vidimeras via all modern forskning!

 

- De framtida forskningsrön som redovisas i sinom tid kommer att revolutionera all partikelforskning då man äntligen förstår att

utan ANDE är materia omöjligt!

 

- Det kollektiva medvetandet ges fullt flöde i augusti 2012 med ”tjuvstart” 2007 när tankemolnen efter tvillingtornens fall upplösts till ett minimum!

Kvarstående rester ges helande tonsignaler 2009 när den slutliga accelerationen mot UNITY kan påskynda den förlösande processen!

 

 

Spontana uttryck från läsarna.

 

- Jag som hade lämnat religionen blev så glad att jag kunde hitta tillbaka till Gud

  när jag läste din bok.

 

- En angelägen bok – en referensbok – en bro. För mig känns den viktig

  som stöd och bekräftelse i processen. En förklaring in i den nya tiden.

 

- En bok att förundras över och meditera till – att läsa om och om igen

  eftersom hela tiden nya ”dimensioner” blir synliga.

 

- Den gav flera, delvis kraftiga justeringer, av min världsbild.

 

- En tankeväckande skildring av en vanlig människa som fått ovanliga gåvor.

  Visionär, täcker egentligen inte de helt unika upplevelser som Ingrid berättar om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textruta: Spontana uttryck från läsarna.

- Jag som hade lämnat religionen blev så glad att jag kunde hitta 
  tillbaka till Gud när jag läste din bok.

- En angelägen bok – en referensbok – en bro. För mig känns den viktig
  som stöd och bekräftelse i processen. En förklaring in i den nya tiden.

- En bok att förundras över och meditera till – att läsa om och om igen
  eftersom hela tiden nya ”dimensioner” blir synliga.

- Den gav flera, delvis kraftiga justeringer, av min världsbild.

- En tankeväckande skildring av en vanlig människa som fått ovanliga gåvor.
  Visionär, täcker egentligen inte de helt unika upplevelser 
  som Ingrid berättar om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill beställa boken.